Zakladatelé Muzea

Muzeum >> Zakladatelé
>> Letecko historická skupina Kovářská | Slet Plzeň | Obec Kovářská
Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím bylo založeno v roce 1996, osmnáct měsíců před tím než se jeho dveře poprvé otevřely návštěvníkům. V jeho pozadí byla více než 12ti letá dokumentace a historický výzkum Letecko historické skupiny Kovářská a Sletu Plzeň. Třetím zakladatelem Muzea se stala obec Kovářská, která poskytla prostory a finanční podporu.

Pro více informací prosím klikněte na emblém každého ze zakladatelů.