-

Události >> Jan Mahr - KNIHA

 Jan Mahr - Vzpomínky na neznámé letce!!! DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE KNIHU NELZE OBJEDNAT PROSTŘEDNICTVÍM NAŠEHO MUZEA. MY JSME VYDAVATELÉ, OVŠEM DISTRIBUCI ZAJIŠŤOVAL AUTOR.
BOHUŽEL PO JEHO SMRTI NA KONCI ROKU 2013 VÁS NEDOKÁŽEME PŘESMĚROVAT. DOPORUČUJEME KONTAKTOVAT PRODEJNY SPOLEČNOSTI MAGNET-PRESS, KTERÁ BY MĚLA DISTRIBUCI PŘEVZÍT!


 Kniha Jana Mahra „Vzpomínky na neznámé letce“ je jedinečnou výpovědí o osudech letců USAAF, RAF a v mnoha případech i německé Luftwaffe, jejichž životy se během druhé světové války staly součástí příběhu boje za svobodu na území Moravy a Slezska. Oblasti, která – vzhledem ke své poloze – byla v letech 1939-45 jednoznačně nejhojnějším územím České republiky na letecké havárie.

Toto téměř pětsetistránkové dílo je zajisté tím nejlepším, co bylo až dosud na téma letecké války 1939-45 nad Českými zeměmi publikováno. Autorova výpověď je souhrnem mnohaletého bádání v archivech, obecních kronikách a mezi pamětníky, kontaktů s dalšími badateli a historiky, a v neposlední řadě výsledkem neúnavného pátrání po účastnících leteckých bojů nad Moravou a Slezskem, nebo jejich rodinách ve Spojených Státech, Velké Británii i Německu, následné korespondenci a mnohdy i osobním setkáním. Další zvláštní rozměr těmto příběhům dávají výsledky aero-archeologie, kdy jsou historické informace doplňovány o výsledky terénních průzkumů a vyzdvihování trosek havarovaných strojů.

Fascinující popis událostí, rozložený do sedmnácti kapitol, začíná 30. červnem 1944 a končí posledním případem z 16. dubna 1945. Na stránkách knihy se čtenáři otevírají dramatické příběhy se šťastnými i tragickými konci. Nejvíce prostoru je věnováno třem velkým „moravským“ leteckým bitvám, z 22. a 29. srpna 1944 a především 17. prosince 1944. Vynechány však v tomto chronologickém popisu nejsou ani relativně menší případy. 

 Faktograficky a detailně zpracované, přesto však velmi čtivé, příběhy jsou doplněny více než tisícem fotografií a historických dokumentů (mnoho z nich dosud nezveřejněných), barevnými rekonstrukcemi třiceti dvou z popisovaných strojů a přehlednými tabulkami.

Zprostředkování vzpomínek na neznámé letce - muže, na které bylo opravdu téměř zapomenuto - je velmi kvalitní výpovědí nejen proto, že autor je pečlivým badatelem s mnohaletou zkušeností, který tomuto tématu a následně přípravě knihy věnoval mnoho let své práce;  zapomenuta nesmí být ani ta skutečnost, že Jan Mahr stál před mnoha lety u zrodu seriózního bádání ve druhoválečné letecké historii a samotné aero-archeologie v tehdejším Československu. Na práci Jana Mahra a jeho kolegů již v osmdesátých letech navazovalo mnoho dalších badatelů, zabývajících se dokumentací letecké války nad naším územím.

Jan Zdiarský

Detailní informace o knize a možnost objednání ZDE:
http://www.museum119.cz/janm/vnnl.html